Menu główne
Nasze produkty

Środowisko

W 2006 roku nasza Firma wprowadziła się do nowej hali na Ulicy Wibschla 39 w Luedenscheidzie. Obok rozbudowy pomieszczeń produkcyjnych i pomieszczeń administracyjnych, starano sie także poprawić warunki pracy na produkcji i uwzględnić przy tym najnowsze Standardy Techniczne.

Według tej technicznej koncepcji zostały wprowadzone miedzy innymi ulepszenia do lepszego odprowadzenia ciepła z maszyn tokarskich. Wykorzystano tą technologię miedzy innymi do zmniejszenia zużycia energi elektrycznej, do polepszenia miejsa pracy i do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska. Organizacja EnergieAgentur NRW od początku projektu pomagała w podejmowaniu ważnych decyzji i wprowadzaniu projektu. Miedzy innymi zostaly wprowadzone poszczególne projekty:

  • Nasz zakład produkcyjny nie potrzebuje Energi w formie CO², oleju, gazu czy węgla. Poprzez wykorzystanie ciepła z maszyn tokarskich nasz Zakład jest 100 % wolny od emisji CO².
  • Zapotrzebowanie na energię elektryczną zostało, na ile jest to technicznie możliwe, zmniejszone poprzez wprowadzenie automatycznych wyłączeń oraz wykorzystania energooszczędnych źródeł energii.
  • Dodatkowo oszczędności energii została osiągnięta poprzez zainstalowanie dachu przepuszczającego światło dzienne i zainstalowania systemu oświetlenia, który automatycznie przyciemnia światło.
  • Poprzez połączenie technologi ssania i czyszczenia ciepłego powietrza z maszyn tokarskich można bylo zmniejszyć emisje ciepła płynu chłodzącego a takze zoptymalizowac srodowisko pracy. Poprzez zastosowanie elektrostatycznych filtrów , została zmniejszona ilosc strat w zużyciu oleju chłodzącego, a tym samym przyczyniono się do ochrony zasobów środowiska naturalnego.

Województwo NRW uchonorowało ten projekt w ramach REN programu dotacją w wysokoś ci 13.500 Euro. Duży odgłos znalazły nasze innowacyjne środki oszczędzania energii w prasie regionalnej i krajowej (Westfälische Rundschau, Lüdenscheider Anzeiger, aktywny dziennik, Der Spiegel).


Wniosek

Ostatecznie można stwierdzić, że projekt budowy nowego miejsca produkcji i administracji, został udoskonalony przez innowacyjne i energooszczędne podejście do dostarczania ciepła i oszczędności energii przy jednoczesnej poprawie warunków pracy.

Pompa ciepła Powietrze wywiewane z urządzenia jest wykorzystywana do ogrzewania Powietrze wywiewane z urządzenia jest wykorzystywana do ogrzewania Der Spiegel Innovation & Energie Zeitung